Welconomy

W Welconomy Forum in Toruń pomagaliśmy przy organizacji wydarzenia forum ekonomicznego, zapewniając profesjonalną pomoc w przygotowaniu materiałów reklamowych oraz płatnych kampanii online.

Nasze działania marketingowe, materiały reklamowe oraz stworzone i opracowane przez nas kampanie przyczyniły się do wzrostu zainteresowania wydarzeniem i pomogło w budowaniu świadomości istnienia forum na rynku, co przełożyło się na liczbę uczestniczących osób w organizowanym wydarzeniu.